vong-bi-ntn-21308-cd1

Vòng bi NTN 21308 CD1

Mã sản phẩm:

Tình trạng: Còn hàng

Liên kết cộng đồng
Bạn nên xem thêm:

 

 Vòng bi NTN: 21308 CD1

 

vong-bi-ntn-21308-cd1
d 40 mm
D 90 mm
B 23 mm
1 80,8 mm
 
m 0.701 kg
Khối lượng
r 108000 N
Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,23
1 2,95
2 4,4
0r 106.000 N
Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 2,89
G 7500 1/min
Giới hạn tốc độ
B 7000 1/min
Tốc độ tham chiếu
ur 14300 N
Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm