Van Điều Khiển Thủy Lực & Khí Nén

Trong hệ thống thủy lực, van điều khiển áp suất (gọi tắt là nhóm van áp suất) được sử dụng ở rất nhiều dạng khác nhau và đóng vai trò quan trọng, là một trong ba nhóm van điều khiển chính bao gồm: van chuyển hướng, van điều chỉnh lưu lượng và van điều khiển áp suất.
Như vậy, có ba loại van áp suất chính trong nhóm van an toàn bao gồm:
– Van an toàn: Relief valve
– Van tuần tự (hay thứ tự): Sequence valve
– Van giảm áp: Reducing valve