Thiết Bị Đo Công Nghiệp

Bao gồm các loại máy đo nồng độ khí thải CO, NO2, máy đo độ rung, nhiệt độ, áp suất…